Soms zit een kind niet goed in zijn vel. Het kind heeft (faal)angst, wordt gepest, heeft verdriet door ziekte of overlijden van een dierbare. Soms hebben kinderen geen vriendjes, ervaren zij stress of hebben een laag zelfbeeld. Andere problemen die zich bij kinderen kunnen voordoen is dat het kind niet voor zichzelf durft op te komen, moeite heeft met de scheiding van ouders of de nieuwe gezinssamenstelling, ontwikkelingsproblemen heeft of dat het kind op een ander vlak een probleem of steuntje in zijn rug nodig heeft. Dergelijke problemen kunnen als hier niets aan gedaan wordt leiden tot o.a. woedeaanvallen, in bed plassen, overmatig huilen, of soms zich terugtrekken. Vita is er voor deze kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

Wat kan Vita betekenen voor uw kind?

Vita kan het kind helpen om weer op het goede spoor te komen. Met minimaal 6 tot ongeveer 12 sessies zou een kind de draad weer zelf op moeten kunnen pakken. De therapeut gaat samen met het kind kijken wat het zou kunnen doen om zich weer beter te voelen. Vita gaat ervan uit dat het kind zelf de weg weet. Het kind moet hier alleen van bewust worden gemaakt. De therapeut helpt het kind tot deze bewustwording en gaat samen met het kind de stappen bedenken en uitwerken die zullen leiden tot het ´beter in je vel voelen´. Vita gaat uit van de gedachte dat het kind niet het probleem is maar het kind de vaardigheden nog niet heeft geleerd om met een bepaalde situatie om te gaan.

 

De werkwijze van Vita:

De werkwijze verschilt per kind. Vita richt zich op de interesses van het kind. Om deze reden wordt er iedere sessie samen met het kind bepaald wat er gedaan gaat worden: Knutselen, kleien, schilderen, een boekje lezen, muziek luisteren, spelletjes spelen, behoren o.a. tot de mogelijke activiteiten. De therapeut wil het kind een positief zelfbeeld laten ontwikkelen, sterker maken, het basisgevoel van veiligheid herstellen/vergroten, emotioneel functioneren vergroten en relaties binnen het gezin en op school verbeteren. Als een kind in zijn kracht staat kan het de hele wereld aan. Daarom wordt de hulpvraag omgezet in vaardigheden waar in de sessies aan gewerkt gaat worden.

 

De therapeut voert eerst een intakegesprek met de ouders. Dit intakegesprek duurt maximaal 45 minuten en is gratis. De hulpvraag wordt zo concreet mogelijk geformuleerd. Als de ouders besluiten te starten bij Vita zal de therapeut de eerste twee sessies gebruiken om het contact met het kind op te bouwen, de hulpvraag van het kind helder te krijgen en een zelfbeeldtest af te nemen. Als de hulpvraag van het kind verschilt met de hulpvraag van de ouders zal eerst de hulpvraag van het kind centraal komen te staan. Indien nodig kan er een gesprek met een andere discipline plaatsvinden zoals de school of een huisarts. Na vijf sessies zal er een tussenevaluatie met de ouders plaatsvinden en wordt er gekeken naar het mogelijke aantal vervolgsessies. De tijdsduur van het traject hangt af van de complexiteit van de hulpvraag, de bereidheid om te veranderen en de ondersteuning vanuit de directe omgeving.