Bij Vita wordt er ook gewerkt met de Rationeel-emotieve therapie, ofwel de RET genoemd. Dit is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Psychische klachten ontstaan volgens deze theorie niet vanuit een situatie of een gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop men de situatie of gebeurtenis interpreteert. Volgens Albert Ellis (1913-2007), de grondlegger van de Rationeel-emotieve therapie, leeft ieder mens op grond van een systeem van overtuigingen. Dit systeem van overtuigingen, ook wel het 'belief system' genoemd, is verantwoordelijk voor onze emoties en ons gedrag. Wanneer een overtuiging improductief of onjuist is, dan is er sprake van een irrationele overtuiging. Het voornaamste uitgangspunt van RET is dat dergelijke irrationele overtuigingen negatieve emoties en ongewenst gedrag tot gevolg hebben. In de Rationeel-emotieve therapie leert de cliënt zich bewust te worden van irrationele ideeën, om deze vervolgens te vervangen door meer gezonde rationele overtuigingen. Deze ontwikkeling in de manier van denken van de cliënt heeft een positieve verandering van de emoties tot gevolg en kan zodoende leiden tot genezing van gedragsproblemen en psychische klachten.

RET in de praktijk

ret

Bij aanvang van de Rationeel-emotieve therapie wordt de cliënt allereerst aangemoedigd om de eigen irrationele overtuigingen en de eigen emotionele gevolgen in kaart te brengen. Hierbij wordt de cliënt begeleidt door de therapeut met behulp van het 4G-schema. In het 4G-schema staan de 4 G's voor gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag. De cliënt probeert samen met de therapeut zicht te krijgen op deze vier onderwerpen om helder te krijgen tot welk gedrag deze gedachten en gevoelens leiden. Vervolgens leert de cliënt de irrationele overtuigingen te vervangen door alternatieve, realistische gedachten. De therapeut stuurt hierop aan, onder andere door het ter discussie stellen van de irrationele aspecten van de oude overtuigingen van de cliënt. Vaak heeft dit tot gevolg dat de cliënt zijn of haar eisen bijstelt of zich bijvoorbeeld minder laat leiden door prestatiedrang.

 

In de laatste fase van de Rationeel-emotieve therapie leert men de nieuwe overtuigingen in de praktijk toe te passen. De cliënt krijgt huiswerkopdrachten om de nieuwe gedachten te oefenen en ervoor te zorgen dat de cliënt ook gevoelsmatig achter de nieuwe denkbeelden gaat staan. Zo leert de cliënt zich de nieuwe gedachten eigen te maken en wordt de kans op een terugval verkleind.

 

Rationeel-emotieve therapie is met gemiddeld 10 tot 20 sessies een relatief kortdurende vorm van psychotherapie. De sessies zijn in het begin van de therapie wekelijks, waarna de frequentie afgebouwd kan worden. De RET wordt ingezet bij onder andere verslavingen, stress, subassertiviteit, depressiviteit, dwang, fobieën, sociale angst en burn-outs.