Soms zijn er vragen over waar bepaald gedrag van kinderen/ jongeren/ volwassenen vandaan komt. Komen de problemen voort uit AD(H)D, Autisme of hangt het wellicht samen met het intelligentieniveau. Om dit te onderzoeken zal u bij Vita een diagnostiek traject ingaan.

 

In het intakegesprek zullen de problemen, samen met de therapeut, in kaart worden gebracht en zal er worden gevraagd wat u graag anders zou willen zien. In het intakegesprek zal worden bepaald of en welke onderzoeken nodig zijn.

 

Onderzoek zal gericht zijn op het vinden van verklaringen. De diagnostiek gebeurt met intelligentie onderzoek, vragenlijsten, ontwikkelinganamneses, schoolobservatie en speciale onderzoeken die zich volledig op een specifiek probleem richten. De onderzoeken worden afgenomen door een psycholoog en ondersteund door een GZ- psycholoog. Een onderzoek duurt meestal 4 uur, waarbij er ongeveer twee uur contact is met het kind en twee uur met de ouders.

 

Na ongeveer vier weken zal er met de ouders, desgewenst ook de school, een adviesgesprek plaatsvinden. In een adviesgesprek worden de resultaten van het onderzoek met u besproken en word er zonodig advies gegeven over behandelmogelijkheden. Een schriftelijke rapportage over de onderzoeksgegevens wordt uiteraard aan de cliƫnt verstrekt.

 

diagnostiek