AGB-code
http://www.agbcode.nl

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.

 

BGL & partners
http://www.bgl.nl

BGL & partners is een organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van mens en organisatie door een breed scala aan diensten aan te bieden in de vorm van opleidingen, bedrijfstrainingen en advies en individuele begeleiding. De activiteiten strekken zich uit over verschillende sectoren: het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de welzijnssector.

 

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
http://www.de-nfg.nl

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een onafhankelijke federatie die poogt een inspirerend en tegelijkertijd realistisch alternatief te bieden voor de hedendaagse gezondheidszorg.

 

Stichting RBCZ
http://www.rbcz.nu

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 

Vvvk
http://www.vvvk.nl

De Vereniging van en voor Kindertherapeuten (Vvvk) is de eerste gespecialiseerde beroepsvereniging voor kinder- en jeugdtherapeuten in Nederland. De VvvK-therapeuten verlenen psychosociale zorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar.