Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school en eventueel de kinderopvang en de leerkrachten/leidsters kennen, naast de ouders, de kinderen (en hun problemen) het beste. Sommige kinderen kampen met sociaal- emotionele problemen of gedragsproblemen. Andere kinderen zijn faalangstig, kunnen zich moeilijk concentreren, zijn agressief, worden gepest of pesten zelf. Ook kan een kind uit een moeizaam functionerend gezin komen.

 

Jongeren kunnen met zweet in hun handen zitten vanwege de angst en druk voor tentamens, zij kunnen ongemotiveerd zijn, met andere meelopen (met alle gevolgen van dien), alcohol of drugsgebruik niet onder controle hebben of thuis hun problemen niet bespreekbaar kunnen maken. Als leerkracht, mentor, intern begeleider of leerlingbegeleider kan je er achter komen dat de problemen te complex zijn of te veel aandacht vragen, die je het kind of de jongeren niet kunt geven.

 

Wat kan Vita voor scholen en kinderopvang betekenen?

Vita kan in dergelijke gevallen ondersteunen. Scholen en de kinderopvang kunnen ouders of jongeren doorverwijzen naar Vita maar kunnen Vita ook inschakelen als onderdeel van hun eigen zorgaanbod. Dit kan gaan om coaching/therapie of training aan kinderen (en ouders) op school, vraagbaak voor de leidsters/leerkracht of mentor zelf of voor het geven van trainingen die Vita aanbiedt. Daarnaast kan Vita ook met een hele klas een coachingstraject (Kids' Skills of Mission Possible) doen waarbij de kinderen/jongeren een gezamenlijk doel kiezen of ieder een individueel doel. De kinderen/jongeren kunnen elkaar motiveren en ondersteunen om het coachingstraject te doorlopen en hun doel te behalen.

 

De werkwijze van Vita:

De werkwijze verschilt per kind/jongere. De therapeut voert altijd eerst een intakegesprek met de ouders. Dit intakegesprek duurt maximaal 45 minuten en is gratis. De hulpvraag wordt zo concreet mogelijk geformuleerd. Als de ouders besluiten te starten bij Vita zal de therapeut de eerste twee sessies gebruiken om het contact met het kind/jongere op te bouwen, de hulpvraag van het kind/jongere helder te krijgen en een zelfbeeldtest af te nemen. Als de hulpvraag van het kind/jongere verschilt met de hulpvraag van de ouders zal eerst de hulpvraag van het kind/jongere centraal komen te staan. Indien nodig kan er een gesprek met een andere discipline plaatsvinden zoals school of een huisarts. Na vijf sessies zal er een tussenevaluatie met de ouders plaatsvinden (eventueel met school/kinderopvang erbij) en wordt er gekeken naar het mogelijke aantal vervolgsessies. De tijdsduur van het traject hangt af van de complexiteit van de hulpvraag, de bereidheid om te veranderen en de ondersteuning vanuit de directe omgeving.

 

Voor het ondersteunen van leidsters/leerkrachten, het geven van trainingen of het uitwerken van een coachingstraject in de klas kunt u het beste contact opnemen met Vita en vragen naar de mogelijkheden. Ook wanneer u als school/kinderopvang ondersteuning nodig hebt op een vlak wat hier niet staat omschreven (kindermishandeling, ontwikkelingsachterstanden, enz) kunt u contact opnemen met Vita om de mogelijkheden bespreekbaar maken.