Kids' Skills is een simpele en speelse methode voor kinderen om hun problemen te overwinnen. Het is gebaseerd op het Oplossingsgerichte Model. Uitgangspunt van deze praktisch aanpak is, dat bijna elk probleem kan worden gezien als een vaardigheid die geleerd of nog verbeterd kan worden. Het versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk. Kinderen vinden Kids' Skills leuk omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd in hun kwaliteiten en oplossingen! De methode biedt hulp voor kinderen tussen circa 4 en 11 jaar om vaardigheden te leren, problemen op te lossen of ongewenst gedrag te veranderen. Kids' Skills heeft een verfrissende kijk op omgaan met problemen. Kinderen en hun ouders hoeven zich daarbij niet schuldig te voelen over de problemen. Dit vergemakkelijkt de samenwerking en geeft bovendien veel meer energie aan de kinderen om aan de oplossing te werken. Ouders en de omgeving van het kind worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het proces van het kind.

 

Kids' SKills in de praktijk

kidsskills

De vijftien stappen van Kids' Skills laten duidelijk zien hoe je problemen in vaardigheden kunt omzetten. Door deze praktische structuur ontstaat er een dynamische en speelse samenwerking tussen de begeleider en het kind. Kids' Skills nodigt het kind uit tot actief samenwerken bij het ontwikkelen van vaardigheden en het zoeken van oplossingen. Dit versterkt het zelfvertrouwen, vooral wanneer al vroeg in het proces de eerste successen worden bereikt. Elk succes, hoe klein ook, nodigt nieuwe successen uit. Kids' Skills kan ondersteunt worden door een breed assortiment aan ondersteunende materiaal, zoals o.a. werkboekjes voor kinderen, posters en een cd-rom. Middels het volgen van de methode krijgen kinderen, ouders en de omgeving de overtuiging dat kinderen vaardigheden kunnen leren om zelfstandig, (zelfs schijnbaar grote,) problemen te overwinnen. Daarnaast levert het werken aan oplossingen de kinderen veel plezier op.

 

kidsskills2

De therapeut zal samen met het kind op speelse wijze de stappen doorlopen en het kind gericht de vaardigheden laten oefenen. Wanneer het kind er klaar voor is zal het kind de vaardigheden buiten de therapieruimte gaan inzetten tot het moment komt dat het kind de vaardigheden eigen heeft gemaakt en dit vervolgens kan gaan vieren. Aansluitend kan het traject afgesloten worden of er gestart worden met het leren van nieuwe eventueel moeilijkere vaardigheden. Gemiddeld heeft een kind zes sessies nodig om de methode op positieve wijze te doorlopen.