Vita gebruikt ook technieken van het Neurolinguïstisch Programmeren ofwel in de volksmond NLP genaamd. NLP kan gezien worden als een verzameling technieken om een probleemsituatie te onderzoeken en aan te pakken. Hierbij richt NLP zich voornamelijk op concrete emotionele en communicatieve problemen. Behalve als therapie, wordt NLP ook in trainingen en cursussen ingezet. NLP richt zich altijd op de waarneming van een probleem. Volgens NLP is onze waarneming van de wereld om ons heen, en dus ook van onze problemen, altijd subjectief. De waarneming is volgens de NLP-theorie als een systeem, waarin sommige elementen van de werkelijkheid op de voorgrond staan, en andere elementen meer op de achtergrond staan of zelfs vertekend zijn. Op deze manier creëert men een eigen model van de werkelijkheid. In NLP leert de cliënt alle elementen uit het systeem te overzien, waardoor er andere manieren van waarneming mogelijk worden. Als dat het geval is, stelt NLP zich tot doel het systeem opnieuw te ordenen, zodat er een nieuwe balans ontstaat. Zo kan het eigen model van de werkelijkheid worden aangepast, en kunnen problemen worden opgelost door de context ervan te veranderen. Wanneer men een psychisch of communicatief probleem heeft en daar zelf niet de juiste oplossing voor kan vinden, kan dat het gevolg zijn van het feit dat een probleem benaderd vanuit één bepaalde invalshoek. De therapeut zal proberen de blik van de cliënt op de situatie te verruimen, zodat de cliënt het probleem vanuit een ander oogpunt kan beschouwen. Wanneer dit lukt, kunnen er zich nieuwe oplossingen aandienen. In NLP gaat men er van uit dat de oplossingen die de cliënt tot nu toe heeft toegepast de beste waren die de cliënt op dat moment heeft kunnen vinden en zal de therapeut helpen om andere invalshoeken aan te bieden.

 

NLP in de praktijk

Neurolinguïstisch Programmeren is in drie delen te ontleden:

Neuro: het woord is een afgeleide van neuron, dat zenuwcel betekent. NLP gaat er vanuit dat innerlijke ervaringen door middel van neurologische, oftewel zintuiglijke, processen worden beleefd. Alles wat men voelt, denkt en ervaart komt volgens NLP dus voort uit het zenuwstelsel.

Linguïstisch: linguïstisch betekent taalkundig. Door middel van taal structureert men volgens NLP de ervaringen, oftewel de neurologische processen. Uit deze ordening door taal ontstaat een systeem van ideeën, overtuigingen, herinneringen en verwachtingen. Een dergelijk systeem wordt een wereldmodel genoemd.

Programmeren: staat voor het reorganiseren van het eigen systeem, het wereldmodel. Ervaringen die zich hebben vastgezet in dat wereldmodel kunnen opnieuw worden georganiseerd en gelabeld. Deze nieuwe 'programmering' kan leiden tot een andere beleving van ervaringen en nieuwe mogelijkheden in de interactie met de omgeving.

 

Het doel van NLP is het verruimen van de blik van de cliënt, zodat nieuwe oplossingen zich kunnen aandienen. De therapeut zal de cliënt allereerst vragen de problemen te omschrijven. Daarbij let de therapeut onder andere op de lichaamstaal, het taalgebruik en op de bewuste en onbewuste manieren van de communicatie van de cliënt. Vervolgens komt de therapeut samen met de cliënt een concreet doel overeen. Om dit doel te bereiken kunnen binnen de NLP veel verschillende technieken worden toegepast, waaronder ankeren, tijdlijnen, logische niveaus, innerlijke dialoog.

 

NLP is in principe een kortdurende behandelmethode. Er is geen vastgestelde duur voor NLP, maar over het algemeen blijft de behandeling beperkt tot 6 à 10 sessies. NLP wordt over het algemeen ingezet bij duidelijke, welomlijnde klachten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan relatieproblemen, trauma's, angst, twijfel, conflicten en allerlei communicatieproblemen.