missionpossible

Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren van circa 11 tot 18 jaar. Het programma bestaat uit 11 stappen of taken die jongeren kunnen helpen hun doelen te stellen en deze ook waar te maken. Werken met Mission Possible is een leerervaring, die het vervullen van dromen en het bereiken van doelen voor deze leeftijdsgroep een stukje makkelijker maakt. Door middel van Mission Possible leer je lastige dingen te veranderen door gebruik te maken van je kwaliteiten. Het is, net als Kids' Skills, gebaseerd op het Oplossingsgerichte Model. Deze methode biedt jongeren de mogelijkheid om afstand te nemen van hun schuldgevoelens over problemen. De omgeving wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan het proces van de jongere. De jongere kan middels deze methode zelf expert worden op hetgeen hij wil bereiken en zo de regie in eigen hand nemen. Het zelfvertrouwen wordt vergroot en de zelfsturing wordt ontwikkeld. De methode kan ondersteund worden door een werkboek.

Mission Possible in de praktijk

Mission Possible kan individueel of als een groepsactiviteit met jongeren worden toegepast. In een groep kan er voor worden gekozen om als groep een gemeenschappelijk doel te kiezen, of ieder voor zich kan aan een persoonlijk doel werken. De therapeut gaat samen met de jongere onderzoeken waaraan het wil werken. Er worden doelen gesteld en middels de 11 stappen worden deze doelen behaald. De jongere bepaalt zelf in welk tempo en volgorde de stappen worden gezet. Eigen sterke punten worden ontdekt en ingezet bij deze methode en de jongere kan op deze manier gaan inzien dat iedereen vaardigheden kan aanleren om zelfstandig problemen te overwinnen. Gemiddeld heeft een jongere zes sessies nodig om de methode met goed gevolg te doorlopen.